Aktualności

Aktualności

 

 

Zapraszamy wszystkich chętnych z klas II-III ZST w Kolbuszowej

kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa i technik informatyki

do skorzystania z możliwości odbycia praktyk zagranicznych we włoskiej miejscowości Rimini.

 

Rekrutacja do projektu „Praktyki europejskie najlepszą drogą rozwoju zawodowego” Erasmus+

 

Odbędzie się zgodnie z regulaminem w terminie  od 20  do 29 października 2014 r.

 

Szczegółowych informacji udzielają:

Koordynator projektu Bożena Twardowska lub nauczyciele:

Elżbieta Gut, Robert Serafin, Anna Korbecka, Jolanta Zwolska.

 

Wszystkie dokumenty do pobrania znajdują się na stronie internetowej szkoły

w zakładce Erasmus+

 

 

Nasza szkoła podpisała umowę z Narodową Agencją Programu Erasmus+ na realizację projektu pt.„Praktyki europejskie najlepszą drogą rozwoju zawodowego” Erasmus+”. Projekt będzie trwał od 1.09.2014 r. do 31.08. 2016 r. W tym czasie zagraniczne praktyki zawodowe we Włoszech odbędzie 40 uczniów naszej szkoły (maj-czerwiec 2015-16r.), wyłonionych w drodze rekrutacji. Praktyki potrwają cztery tygodnie, i poprzedzone zostaną przygotowaniem językowym, kulturowym i pedagogicznym. Uczestnictwo młodzieży w projekcie zwiększy ich motywację do nauki i efektywność w kształceniu zawodowym. Podniesie poziom wiedzy i umiejętności praktycznych, wpłynie na zwiększenie mobilności zarówno na krajowym jak i europejskim rynku pracy. Uczniowie nabędą umiejętności interpersonalne na europejskim rynku pracy, zwiększą poczucie własnej wartości, samooceny i świadomości planowania ścieżki zawodowej. Uczestnicy projektu nauczą się zdyscyplinowania, odpowiedzialności, zaangażowania w powierzone im obowiązki zawodowe. Nabędą umiejętności związane z funkcjonowaniem na europejskim i krajowym rynku pracy, takie jak: autoprezentacja przed zagranicznymi pracodawcami czego rezultatem może być chęć założenia własnej działalności gospodarczej w branży: hotelarskiej i informatycznej na rynku krajowym lub zagranicznym. Nowy edukacyjny program Erasmus+ finansowany ze środków Unii Europejskiej realizowany będzie w latach 2014-2020. Jego celem jest przyczynianie się do rozwijania umiejętności uczestników, co wpłynie na zwiększenie ich szans na zatrudnienie na krajowym oraz europejskim rynku pracy. Program umożliwia uczniom odbywanie praktyk zawodowych za granicą.

 

W dniu 26 września 2014 r. o godz. 1200, odbył się uroczysty apel poświęcony 75 rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego. Apel rozpoczęto od wprowadzenia sztandaru szkoły i odśpiewania hymnu. Następnie młodzież w montażu słowno – muzycznym podkreśliła, że nigdy Polacy nie pogodzili się z tym, że państwo polskie nie istnieje. Tylko dwa mocarstwa na świecie Niemcy hitlerowscy i Związek Sowiecki uznały, że państwo polskie znikło z mapy Europy.

Młodzież przedstawiła cele powstania i zasady działania pionu cywilnego i politycznego PPP. Uświadomiła zebranym, że w podziemiu w okresie okupacji funkcjonowało normalne państwo z parlamentem, rządem, sądownictwem i własną armią, co było ewenementem na skalę światową.

W słowach piosenek i wierszy przedstawiono bohaterstwo i hart ducha polskiego ruchu oporu. Przypomniano główne akcje zbrojne i sabotażowe, podejmowane przez żołnierzy AK, członków Szarych Szeregów oraz innych grup walczących z okupantem.

Na szczególne wyróżnienie zasługuje  realizacja Planu Burza w ramach, której zrealizowano jedno z największych powstań narodowych jakim było Powstanie Warszawskie – 63 dni chluby polskiego wojska podziemnego. Dziewczęta i chłopcy ucharakteryzowani na żołnierzy AK walczących w tym Powstaniu, deklamując słowa Kamila Baczyńskiego – poety z Powstania i śpiewając piosenki  powstańcze, wprowadzili wszystkich w nastrój i grozę tych dni.

Podkreślili, że cena jaką zapłacił naród  polski w powstaniu była straszna, lecz zryw ten miał ograne znaczenie dla losów  przyszłej powojennej Polski.

Na zakończenie w minucie ciszy społeczność ZST w Kolbuszowej oddała hołd wszystkim, którzy walczyli i polegli za wolną i suwerenną Ojczyznę w latach 1939 – 1945.

 

Wieczne odpoczywanie

Racz im dać, Panie,

Na Powązkach, na placach, na skwerach,

Pod ruinami domów,

W zasypanych piwnicach,

Tam gdzie kto padł,

Gdzie umarł.”


                                   K. Wierzyński: Modlitwa za zmarłych w Warszawie

 

 

 

Wicedyrektor Grażyna Pełka
Barbara Szafraniec

 

 

 

 

 

Zespół Szkoły Promującej Zdrowie zaprasza uczniów 

Zespołu Szkół Technicznych 

do  udziału w konkursie na zdrowe śniadanie.

 

Regulamin konkursu:

 1. W konkursie mogą uczestniczyć chętni uczniowie Zespołu Szkół Technicznych.
 2. Praca musi zawierać: nazwę śniadania, opis składników niezbędnych do jego wykonania, sposób przyrządzenia, charakterystykę jego wartości odżywczych oraz  uzasadnienie, że  jest ono naprawdę zdrowe. Praca powinna być  opatrzona zdjęciem (zrobionym samodzielnie).
 3. Prace powinny być wykonane na kartce formatu A-4, napisane na komputerze (dopuszcza się pismo odręczne pod warunkiem, że jest bardzo estetyczne i czytelne), opatrzone na odwrocie metryczką, na której podane są następujące dane: Imię i nazwisko autora pracy, klasę, profil kształcenia.
 4. Chętni mogą przygotować również angielską wersję przepisu.
 5. Dla najlepszego przepisu  w języku polskim lub języku polskim i angielskim organizatorzy przygotowali atrakcyjne nagrody – ocenę bdb z biologii, języka angielskiego  (jeżeli praca jest również w języku angielskim), a dla zwycięzców (3 uczniów), drobne nagrody rzeczowe i dyplomy.
 6. Konkurs trwa w dniach:  08.10-28.10.2014r.
 7. Prace będą przyjmowane w Sali 20 przez okres trwania konkursu, przez nauczyciela biologii - Elżbietę Gut
 8. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 5 listopada 2014 r.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału

 

Podsumowanie akcji „Adopcja serca”

 

W październiku została przeprowadzona wśród uczniów i nauczycieli ZST charytatywna akcja pod hasłem „Adopcja na odległość – Adopcja serca”

W tym roku zebraliśmy łącznie 502,03 zł. Pozwoli to na sfinansowanie rocznej nauki i wyżywienia dwójki dzieci w Afryce, w Kamerunie.

Szczególnie dziękujemy klasom, które zorganizowały się i zebrały pieniądze na ten cel. Są to:

- II D (12,90 zł)

-IV TM/D (26 zł)

-II E (14 zł)

-I D (30 zł)

-IV TF/O (32 zł)

-II A (30 zł)

Dziękujemy również tym, którzy dołączyli do akcji spontanicznie. W ten sposób uzyskaliśmy 195,13 zł od uczniów oraz 162 zł od nauczycieli.

Wszystkim zaangażowanym w akcję serdecznie dziękujemy w imieniu dyrekcji szkoły i Samorządu Uczniowskiego.

W dniu 10 października w naszej szkole obchodziliśmy XIV Dzień Papieski pod hasłem: „Jan Paweł II – Świętymi bądźcie”. Młodzież pod opieką ks. Krzysztofa Rusznicy i ks. Jacka Hajduka przygotowała program słowno-muzyczny przypominający postać Karola Wojtyły.

W czasie akademii mogliśmy się przenieść do miejsc związanych z życiem Ojca św., a były to Wadowice, Kalwaria Zebrzydowska, Kraków, Jasna Góra i Rzym. W tej duchowej wędrówce widzieliśmy miłość Karola Wojtyły do Boga, Matki Najświętszej, Ojczyzny oraz człowieka. Przeżycie akademii poruszyło nasze serca i zachęciło do konkretnych czynów miłości Boga, Ojczyzny, człowieka czyli do dążenia do świętości.

 

 

 

 

Wybierz język

Polish English French German Italian Russian

 

Losowe zdjęcie

Osób online

Odwiedza nas 78 gości oraz 0 użytkowników.

Licznik odwiedzin

1.png1.png3.png8.png6.png4.png
Dzisiaj49
Wczoraj438
Tydzień113864
Miesiąc14272

Visitor Info

 • Moje IP: 54.87.75.51
 • Browser: unknown
 • Browser Version: unknown
 • Operating System: unknown

Do końca I semestru.

96 Dni

Firmy przyjazne szkole

  


 


PPUH Zakład Krawiecki S.C. Margo


Meble i wyroby z drewna E.Kołodziej


Pług - Spółdzielnia Pracy Handlowo - Produkcyjna


Firma Budowlana EFEKT S.c.


AS-PART firma handlowo-usługowa Joanna Baran